体育体育官网

AVANTATGESClustermoto ofereix als seus associats un conjunt de serveis empresarials i convenis amb entitats i proveïdors.

Assessorament


Disposa d'informació permanentment actualizada sobre ajudes per la internacionalització de la empresa, projectes transnacionals, etc.

Convenis i acords


Convenis amb la finalitat de oferir avantatges econòmics. Clustermoto té acords amb diferents proveïdors de serveis que ofereixen condicions econòmiques preferents als nostres associats. 

Per donar resposta a les necessitats empresarials, oferim als associats un conjunt de serveis empresarials totalment gratuïts i convenis amb entitats i proveïdors

Clustermoto treballa per què les condicions oferides per aquestes empreses i/o entitats signifiquin una millora important respecte als preus del mercat. No obstant, quedem a la vostra disposició per qualsevol consulta o suggeriment en relació amb aquests convenis i els que podem subscriure en un futur. 

Bonificacions per formació a través de la Fundació Tripartita


Clustermoto ofereix als seus socis la gestió de les bonificacions per formació a través de la Fundació Tripartita, tant dels cursos oferts per l'associació com els que realitzi l'empresa a través d'altres medis.

Formació


Oferim als nostres socis jornades i activitats formatives. 

BBDD Currículums Vitae


Disposem d'una base de dades amb currículums per aquelles empreses que desitgin contractar personal recentment llicenciat. El perfil dels nostres candidats correspon a Enginyers Industrials i/o Dissenyadors Industrials de diferents escoles Universitaries (ETSEIB, ETSEIAT, EPS-UDG, ELISAVA, ESDE, IED, etc...).

BBDD Currículums Vitae


Oferim als nostres socis un servei d'informes estadístics de vendas de ciclomotors i motocicletes del territori espanyol segons marques, models, vendas mensuals, anuals, etc.

Descomptes Serveis de Consultoria EURO-FUNDING


Gracies al conveni de col.laboració que Clustermoto té amb EURO-FUNDING, aquests ofereixen als nostres socis un descompte en els seus serveis de consultoria.

EURO-FUNDING és una empresa consultora que centra la activitat en la obtenció de finança pública i deduccions fiscals a nivell nacional e internacional per projectes de I+D+I, Medi Ambient i Eficiència Energètica, Inversions Industrials i altres materias afins o complementaries.